I den taoistiske filosofien (Kina) er alle ting uttrykk for Tao, ”det evige og unevnelige”. Tao uttrykker seg som polariteten Yin og Yang. Yin og yang deles videre inn i de fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann, som igjen blir til livets mangfold. De fem elementene er livets bevegelse inndelt i fem faser, og uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går i gjennom fra begynnelse til slutt. De utgjør årstidene i naturen så vel som ulike funksjoner i kropp og sinn.

 
tre-elementet.jpg

Tre-elementet er vårens bevegelse, kraften i fødsel, vekst og fornyelse. Det bærer i seg kvalitetene av visjon og bestemmelse, evnen til å gjenkjenne den veien du må gå, og til å holde fokus der. Til grunn ligger følelsen sinne, som i sitt rene uttrykk er evnen til å markere seg med tydelighet og ta sin naturlige pass. Det krever også fleksibiliteten som kan navigere med stø kurs i stadig skiftende omstendigheter, på en måte som skaper vekst. Evner vi å gjenkjenne Veien med klarhet, eller stagnerer vi i frustrasjon?

Hender det du møter noen som er svært direkte, ser rett på deg, og du får følelsen av at de gir deg en ”punsj”, at du føler deg litt utfordret? Kanskje satt litt på plass?

 

Ild-elementet er sommerens bevegelse. Det handler om å folde seg ut og blomstre, gjennom evnen til å ha varme for selv og andre, og til å gi og motta kjærlighet. Her finner vi lidenskap og det å finne glede i det vi gjør. Ild-elementet gis oss muligheten til å relatere og kommunisere med åpenhet og naturlighet, til å vise hvem vi er, slippe kontrollen og våge å være sårbar. Når vi våger å vise verden vårt Hjerte, får vi selv tilgang innover i oss selv. Det gjør det mulig å skjelne det tilgjorte uttrykk fra det naturlige.

Kjenner du noen som bringer inn varme i alle relasjoner, men hvor det også kjennes sårbart å åpne seg selv?

Ild-elementet.jpg
 
jord-elementet.jpg

Jord-elementet er overgangene mellom årstidene, og kommer tydeligst frem om sensommeren, tiden for modenhet og innhøstning. Det gir oss evnen til å nære oss selv og andre gjennom balansen mellom det å gi og ta imot. Næring på et indre plan er forståelse. Når vi forstår oss selv, forstår vi andre, og det er grunnlaget for naturlig empati. I jord-elementet finner vi evnen til naturlig ivaretagenhet, og forståelsen av hva som gagner fellesskapet. Med gjenkjennelsen av at det dypest sett er Livet som både gir og tar, blir du givende i ditt vesen. Du næres av Livet selv, en gjenkjenning av livets fylde.

Hender det du møter noen som er naturlig givere, hjelpere, men som samtidig liker å være senter for alles oppmerksomhet?

 

Metall-elementet er høstens bevegelse, og er bevegelsen inn og ned, å finne tilbake til essensen. Det gir kvalitet, verdi og selvverd. Her finner vi kontakten med vår innerste natur, en kilde til dyp inspirasjon. Samtidig ligger her tapsfølelsen som følge av å ha mistet denne kontakten. Metall-elementet gir evnen til å legge bort det uvesentlige. På et indre plan er det bevisstgjøringen av gamle vanemønstre som har gått ut på dato, slik at de kan gi slipp, noe som gir rom for en inspirasjon som kommer fra noe dypere. Når vi gjenkjenner kjernen i noe, får vi tak på det som er av virkelig, evig verdi.

Hender det møter visse mennesker gir deg følelsen av å ikke være bra nok, at her må du skjerpe kvaliteten?

metall-elementet.jpg
 
winter2.jpg

Vann-elementet er vinterens energi. Det representerer vår Grunn-natur, som er bærer av menneskets iboende muligheter. Her har alt har sitt opphav, og finner sin avslutning. Vann-elementet gir oss evnen til å hvile, til å samle krefter, på samme måte som vinteren er hvilefasen i naturen. Gjennom det finner vi kraft, tilpasningsevne, og vilje til å gjennomføre det vi det vi har satt oss fore. Det gir også motet til å mestre utfordringer og å overleve. Å møte, gå gjennom frykt og overvinne den er å si ”jeg er redd, men jeg gjør det likevel”, fordi det kjennes Sant.

Kjenner du noen hvor det er vanskelig å vite hvor du har personen, som om du ikke får tak på vedkommende, litt skjult og udefinerbar?