Forstanden_vandrer_nordpå.jpg

Forstanden vandrer nordpå - Tilstedeværelse i taoistisk livsvisdom

Foredraget kan tilpasses individuelle behov.
Lengde: 45-90 minutter.

I en taoistisk historie vandrer Forstanden nordpå for å finne sin vei i livet. Veien handler om Tilstedeværelse. Bak Tilstedeværelse ligger begrepet mindfulness, som har fått økt popularitet i vesten de siste årene, hovedsakelig som en teknikk for stressmestring og indre ro. I dette foredraget setter jeg også Tilstedeværelse i sammenheng med innsikt og visdom. Hva er Tilstedeværelsen natur? Jeg ser på Tilstedeværelse som en kvalitet evig tilstede i menneskenaturen, uavhengig av kultur og tradisjon. Foredraget blir krydret med sitater fra taoistisk visdomslitteratur, og er inspirert av boken jeg har skrevet med samme tittel. Hva Forstanden finner på sin vandring får du høre mer om i foredraget.

 
Milarepa.jpg

Milarepa - vismann og mystiker

Foredraget kan tilpasses individuelle behov.
Lengde: 45-60 min

Milarepa (ca.1052-1135) er kanskje den mest kjente skikkelsen i tibetansk buddhistisk historie. Han vandret fra sted til sted, levde av almisser, og mediterte i lengre perioder i fjellhuler. Hans veier gikk utenfor klostersystemet og sosiale konvensjoner. I dette foredraget presenterer jeg noen grunntanker fra tekstene om Milarepa, som jeg har oversatt i boken Milarepa – visdom fra Tibets store mester

Hva kan Milarepa si oss i dag? Temaene er de evige spørsmålene som har vært diskutert til alle tider. De henvender seg til menneskenaturen, ikke til tidsepoker, og er derfor alltid like aktuelle.

Mennesket har til alle tider latt seg inspirere av esoterisk litteratur. De vekker noe i oss som bærer en annen kvalitet enn kroppen og psyken. Dette dypere omtales gjerne som det Indre eller Våkne Hjertet. Møtet med det som inspirerer er møtet med det Indre. Det ligger i den menneskelige natur å anerkjenne det Indre Hjertet som et faktum i livet og levendegjøre det i hverdagen.

 
 
Element_syklus2.jpg

Hva er min naturgitte type?

De fem elementene og personlighetstypene i taoismen.

 

Foredraget kan tilpasses individuelle behov.
Lengde: 45-90 min

Hva ligger til grunn våre ulike legninger? Hvorfor reagerer vi som vi gjør? Hvorfor trigges vi mennesker av forskjellige ting?

De fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann står for livets naturlige bevegelse, hvordan alt er i uopphørlig forvandling. De er livet delt opp i for fem faser av bevegelse. Hver fase viser også til en følelse. Vi er alle ulikt sammensatt av disse fem fasene, samtidig er det ett av disse livsområdene som preger oss mer. Det er ett område vi gjerne har ett mer konfliktfylt, eller ubevisst, forhold til, og som vi har vanskeligere for å uttrykke naturlig. Samtidig er det en kilde til selvinnsikt. Lik en nøkkel som får hele syklusen, det vil si livet, tilbake i balanse.

De fem elementene er en modell for at vi er ulike, og unike, og derfor skal ulike veier, både ytre sett og i lys av selv-innsikt. Det som for en kan være veien til visdom kan for en annen være veien til fremmedgjøring.