Tilstedeværelse og de fem personlighetstypene i taoismen

Livet og mennesket som Natur.

Dette kurset gir deg mulighet til fordypning i Tilstedeværelse, mindfulness, og å bli kjent med de fem mennesketypene i Taoismen. De fem personlighetstypene tilsvarer de fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann. Hva er min naturgitte type?

Tilstedeværelse har tradisjonelt vært forklart i lys av to aspekter: Konsentrasjon og innsikt. Konsentrasjon handler i første omgang om å finne indre ro. Innsikt handler i første omgang om selvinnsikt, å kjenne seg selv, og videre om en dypere gjenkjenning av menneskets iboende natur. På dette kurset fordyper vi oss i begge aspektene.

Tilstedeværelse kan forklares på flere nivåer:

 • Er jeg tilstede i et rom, her?

 • Speilnaturen, vitnet, som gir deg mulighet til å se ditt ansikt.

 • Jeg er, uten et noe å være.

Du vil lære om Tilstedeværelse i form av mindfulness-meditasjon, i både teori og praksis. Dette er et verktøy for å finne indre ro, og utvikler evnen til å ha styring på sinnet så det ikke er på vandring hele tiden. ”Jeg er her, tilstede”, og innebærer at kroppen, sinnet og følelsen av jeg er på samme sted. I tillegg går vi et skritt videre, og ser vi på Tilstedeværelsens natur som iboende i mennesket. ”Jeg er”.

 

Hva er min naturgitte personlighetstype?

Som et utgangspunkt for selv-innsikt ser vi på taoismens modell for de fem personlighetstypene, sett i lys av de fem elementene (Tre, Ild, Jord, Metall, Vann), som også er uttrykk for Natur. Vi er alle ulikt sammensatt av disse fem elementene. Samtidig er det ett av disse livsområdene som preger oss i større grad enn de andre.

 • Tre-typer er de med fremadrettet entusiasme og engasjement, men kan også stagnere i frustrasjon, hvor alt oppleves som en hindring.

 • Ild-typer er de som bringer inn varme i alle relasjoner, men har også stor sårbarhet, som gjør at de kan distansere seg fra relasjoner.

 • Jord-typer, med legning for empati, er opptatt av ivaretagelse og er naturlige hjelpene, men kan også bli svært selvsentrert, hvor kun egne behov betyr noe.

 • Metall-typer evner å gjenkjenne det som er av vesentlig verdi i livet, og kan være til stor inspirasjon, men kan også ende i tomhetsfølelse og lavt selvverd.

 • Vann-typer vet hva flyt er, og har viljen som alltid finner en vei på tross av frykt, men kan også sløse med sine indre reserver til det punkt hvor de går på veggen, og ender i angst.

Vi går i dybden av disse typenes forskjellige følelsesmessige styrende områder, på godt og vondt.

Denne kombinasjonen av fordypning i Tilstedeværelse og kjennskap til din mennesketype skaper dypere og dypere ro. Fordypningen gjør sinnet roligere, slik at du får tak på dybden i din personlighet. Kurset gir mulighet til å blir klar over deg selv, å lære alle dine sider å kjenne, slik at de ikke styrer deg, men at du har innsikt og gjenkjenning til å lede dem. 

 

Gradvis fordypning over 3 helger. Du forplikter deg kun til 1 helg av gangen, den første helgen kan tas alene.

Tema helg 1: Vårt psykiske rom

 • Meditative øvelser i tilstedeværelse og refleksjonsoppgaver - en rød tråd gjennom alle helgene

 • Hvilket element er ”mitt” element? - en rød tråd gjennom alle helgene.

 • Vi ser på hva som er de fem elementenes natur.

 • Hvert element er bærer av et ubevisst vanemønster, en skyggeside. Vi ser på hvordan det kommer til uttrykk på ulike måter.

 

Tema helg 2: Snu det ubevisste til det bevisste

Hvert element har en kvalitet, en ”gave”, som gjør det mulig å forvandle kraften i vanemønsteret til en ressurs i livet. I taoismen kalles det ofte for den indre alkymi, og frigjør en større del av menneskets iboende potensial. Det er en reise fra ubalanse til balanse, fra indre uro til ro. Ligger det en innsikt bak den emosjonelle uroen?

Tema helg 3: Vår felles Natur

På helg 3 vender vi oss mot det som ligger bakenfor vår psykiske struktur. Vi ser bakenfor forskjeller og ulikheter, mot en Natur som er den samme i alle. Her forener alle elementene seg til ett uttrykk, alle veiene forener seg til én vei, lik tråder flettes sammen til ett tau. Det er det i mennesket som ikke kan nås gjennom teknikker og metoder, men kun kan gjenkjennes naturlig. Det i deg som ikke er berørt av tid, men er det samme i alle tider.

Praktisk informasjon

Datoer for helg 1: Du kan velge mellom helgen 6-8 september 2019, eller 28 feb - 1 mar 2020. Tidspunkter er fredag kl 19-21, og lørdag-søndag kl 10-17.

Jeg setter opp helg 2 i etterkant av helg 1 (og 3 etter 2) i samarbeid med deltakere på helg 1 for de som ønsker det. Det er en forutsetning å være med på helg 1 for å delta på helg 2, og 3.

Pris: 2100,- per helg

Sted: Akademi for fem element akupunktur, Hegdehaugsveien 36c, 0352 Oslo.

Kursholder: Henrik Mathisen

Passer for alle. Ingen forkunnskaper er nødvendig utover en interesse for å utvikle deg selv i form av bevisstgjøring. Kurset passer både for de med og uten erfaring med mindfulness, samt med eller uten forkunnskap om de fem elementene.