Henrik Mathisen
 
 
 

tilstedeværelse

veiledning

Indre ro og selvledelse

 
 
 
Mindfulness.jpg

 

Jeg tilbyr livsveiledning generelt, samt veiledning i tilstedeværelse (mindfulness). Hovedformålet er å inspirere og veilede til et liv fylt med mening og glede, på tross av utfordringene som livet gir. Sammen kartlegger vi dine behov, utfordringer og muligheter.

Mange opplever at de har ”alt” på en ytre måte, men at de likevel opplever å mangle innsikt som ligger til grunn for å leve et godt liv hvor mening og glede kommer innenfra. Det leder som regel til indre uro, en følge av at vi ikke vet hvordan vi skal forholde oss til egne tanker og følelser.

Kanskje du opplever at hverdagen er for mye å takle, og opplever stress og indre uro?

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Mye av det vi opplever av bekymring og stress er orientert rundt ting som ligger hinsides vår kontroll. Første skritt er å lære seg å gi slipp på det. Denne innsikten frigjør mye av oppmerksomheten til å brukes konstruktivt på det vi kan gjør noe med.

Vi mennesker har ulike personlighetslegninger. Vi finner ikke indre ro uten å forstå og å leve i henhold til det som er vår naturgitte type. Vi ser på hva som er unikt for deg.

 
 

Er tanker og følelser preget av fortiden er opplevelsen av livet det samme. Fortiden gjentar seg på autopilot i mangel på din tilstedeværelse. Det er din tilstedeværelse som åpner øyeblikket slik at du får vært med deg selv mens du lever. Da gjenkjenner du livet/øyeblikket som friskt og nytt.

 
 
åpne sanser, iStock_000037854640_Small.jpg

 

Mindfulness kan vi oversette med Tilstedeværelse, eller Nærvær. Tilstedeværelse handler om å vekke en naturlig evne til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Å være tilstede er en ferdighet som kan vekkes til live gjennom å trene sinnet. Det gjør deg i stand til å observere dine tanker og følelser, uten dom, snarere enn hele tiden å bli styrt av dem. Det bryter med sinnets tendenser til å skape uro, slik at kropp og sinn naturlig kan falle til ro av seg selv. Det er svært stressreduserende, og har derfor en gunstig effekt på stressrelaterte plager. Det gir seg utslag i blant annet økt konsentrasjon og bedre søvn. Bedre helse mentalt, som også nærer bedre fysisk helse.

Økt indre ro leder mot en større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre. Det gir forståelse av hvordan psyken fungerer, og er grunnlaget for selvinnsikt. Bli kjent med alle dine sider, slik at ikke de styrer deg, men hvor du kan lede dem. Det åpner for friheten til å velge fra et dypere sted enn gamle vanemønstre. Frihet til å velge hvor du skal rette dit fokus gjør det mulig å forsterke de gode opplevelsene, følelsene og relasjonene. Du kan ta valg som er i henhold til dine innerste verdier.

Valg basert på det som virkelig betyr noe for oss er ikke alltid det som er mest behagelig i øyeblikket, men det er Levende. Når vi snakker om å finne mening, handler det som regel om å finne tilbake til følelsen av å være Levende. Med en dypere mening og kontekst for det vi opplever, øker også vår kapasitet til å takle livets utfordringer.

Mindfulness blir ofte misforstått som en anstrengelsesøvelse, noe å oppnå gjennom prestasjon. Tvert i mot handler mindfulness, tilstedeværelse, om å finne tilbake til følelsen av å være, som er lik indre ro. Følelsen av å være peker mot vår dypere natur. Å trene evnen til å være tilstede her og nå er mulig som følge av Tilstedeværelse som en kvalitet iboende i mennesket. Denne indre stillhet midt i livets uopphørlige omskiftninger er en iboende skatt som ligger i alles mulighet å ha et levende forhold til.

Pris veiledningstime: 700,- (1 time)

Kurs relatert til tilstedeværelse >>

I utilgjort enkelhet gjenkjenner mennesket sin sanne natur
— Zhuangzi