Henrik Mathisen
 
 
 

fem element akupunktur

Gjør noe med årsaken til problemene

og fremmer naturlig flyt

 
 
fem_element_akupunktur.jpgFem element akupunktur kan gi deg en ny måte å være på fysisk og psykisk, fremme mer vitalitet og økt livsglede. Det skjer ved å behandle deg som en hel person, og ikke bare dine fysiske eller følelsesmessige symptomer. Målet er å gjøre noe med årsaken til ubalansen eller sykdommen. Behandling styrker din naturlige evne til selvhelbredelse, og hjelper deg tilbake i balanse.

Mange kommer for hjelp mot stress, og stressrelaterte symptomer som indre uro, depresjon, og søvnproblemer. Føler du deg utilpass, har lite energi, eller ikke helt ser hvor veien går videre, kan fem element akupunktur være til god hjelp. En vanlig kommentar som: ”Jeg har det bedre med meg selv” viser gjerne til økt overskudd, livsgnist og økt tilstedeværelse i eget liv, kvaliteter som følger fra en økt grad av indre ro.

Mange oppsøker akupunktur også for mer spesifikke plager, som blant annet: 

 • hodepine

 • ryggplager

 • fordøyelsesproblemer

 • muskelsmerter

 • leddgikt

 • hudproblemer

 • utbrenthet

 • astma

 • allergi

 • depresjon

 • angst

 • menstruasjonsplager

 • graviditetskvalme

 • og mange andre plager

 

Den første konsultasjonen tar ca 2 timer. Her går vi gjennom dine plager, din livsstil, familieforhold, historie, samt funksjonen av de ulike kroppslige systemene (søvn, fordøyelse etc.). Å få vite litt om deg og hvem du er avgjør hvordan jeg tilpasser behandlingen til deg og dine behov på best mulig måte. Påfølgende behandlinger tar 50-60 minutter.

I Fem Element Akupunktur bruker vi god tid på samtale for å få ordentlig informasjon om deg og din tilstand, spesielt i den første konsultasjonen. Derfor har vi kun én klient av gangen. Dette gir også rom for en ordentlig og helhetlig oppfølging, hvor du har mulighet til å ta opp ting du har behov for.

Etter behov og ønske gir jeg også veiledning i enkle fysisk og mentale øvelser. Dette kan være for å fremme indre ro, øke energinivå og vitalitet, eller være rettet mot mer spesifikke plager. Jeg har lang erfaring med meditasjon og qigong.

Ta kontakt hvis du har spørsmål, og kom gjerne innom for en uforpliktende samtale (ta kontakt for avtale). Som akupunktør er jeg medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), som stiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

Pris:
Første konsultasjon: 1050,- (2 timer)
Videre behandlinger: 730,- (1 time)

 
 

Det handler om å se mennesket bakenfor problemene,

den iboende muligheten for balanse og flyt,

i tråd med sin autentiske natur.

 
 
femelement-tradisjonen.jpg

Det finnes ulike retninger innenfor den klassiske akupunkturen som hver har sin tilnærming til diagnose og behandling. Fem element akupunktur har en sterk tilknytning til akupunkturtradisjonens forståelse av mennesket som både kropp og bevissthet, og sammenhengen mellom de to. Dette innebærer at fysiske symptomer settes i en helhetlig sammenheng. I hjertet av fem element akupunktur ligger en forståelse av at mange av våre plager ofte kan ha dypereliggende årsaker. Denne formen for akupunktur, med dens brede tilnærming til helse og vitalitet, er derfor godt egnet til å møte det moderne menneskets behov. Eksempelvis er stress og indre uro en vanlig underliggende årsak til mange plager.

En del utøver akupunktur som ren symptombehandling. Behandling kun med fokus på symptomene kan gi tilfredsstillende resultater på kort sikt, men det er da sannsynlig at symptomene vil dukke opp igjen. Behandling av de underliggende ubalansene vil gi en mer varig bedring.

Med dens helhetlige tilnærming, og fokus på individuelt tilpasset behandling, kan fem element akupunktur også fremme en dypere forståelse av hvem vi er som mennesker. Når vi føler oss hjemme i oss selv, finner vi indre ro og tilstedeværelse, og kontakt med livets naturlige rytme. Det gir muligheten til å levendegjøre våre iboende ressurser og potensial.

 

interessert i å studere fem element akupunktur?

Jeg er en av grunnleggerne av Akademi for Fem Element Akupunktur (AFEA), hvor jeg også underviser. Skolen tilbyr en 3-årig utdanning. 

Mer om akupunkturskolen Akademi for fem element akupunktur

 
 
 

De fem elementene

 

 

 

 
fem_elementer.jpg

I den taoistiske filosofien (Kina) er alle ting uttrykk for Tao, ”det evige og unevnelige”. Tao uttrykker seg som polariteten Yin og Yang. Yin og yang deles videre inn i de fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann, som igjen blir til livets mangfold. De fem elementene er livets bevegelse inndelt i fem faser, og uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går i gjennom fra begynnelse til slutt. De utgjør årstidene i naturen så vel som ulike funksjoner i kropp og sinn.

 
tre-elementet.jpg

Tre-elementet er vårens bevegelse, kraften i fødsel, vekst og fornyelse. Det bærer i seg kvalitetene av visjon og bestemmelse, evnen til å gjenkjenne den veien du må gå, og til å holde fokus der. Til grunn ligger følelsen sinne, som i sitt rene uttrykk er evnen til å markere seg med tydelighet og ta sin naturlige pass. Det krever også fleksibiliteten som kan navigere med stø kurs i stadig skiftende omstendigheter, på en måte som skaper vekst. Evner vi å gjenkjenne Veien med klarhet, eller stagnerer vi i frustrasjon?

Hender det du møter noen som er svært direkte, ser rett på deg, og du får følelsen av at de gir deg en ”punsj”, at du føler deg litt utfordret? Kanskje satt litt på plass?

 

Ild-elementet er sommerens bevegelse. Det handler om å folde seg ut og blomstre, gjennom evnen til å ha varme for selv og andre, og til å gi og motta kjærlighet. Her finner vi lidenskap og det å finne glede i det vi gjør. Ild-elementet gis oss muligheten til å relatere og kommunisere med åpenhet og naturlighet, til å vise hvem vi er, slippe kontrollen og våge å være sårbar. Når vi våger å vise verden vårt Hjerte, får vi selv tilgang innover i oss selv. Det gjør det mulig å skjelne det tilgjorte uttrykk fra det naturlige.

Kjenner du noen som bringer inn varme i alle relasjoner, men hvor det også kjennes sårbart å åpne seg selv?

Ild-elementet.jpg
 
jord-elementet.jpg

Jord-elementet er overgangene mellom årstidene, og kommer tydeligst frem om sensommeren, tiden for modenhet og innhøstning. Det gir oss evnen til å nære oss selv og andre gjennom balansen mellom det å gi og ta imot. Næring på et indre plan er forståelse. Når vi forstår oss selv, forstår vi andre, og det er grunnlaget for naturlig empati. I jord-elementet finner vi evnen til naturlig ivaretagenhet, og forståelsen av hva som gagner fellesskapet. Med gjenkjennelsen av at det dypest sett er Livet som både gir og tar, blir du givende i ditt vesen. Du næres av Livet selv, en gjenkjenning av livets fylde.

Hender det du møter noen som er naturlig givere, hjelpere, men som samtidig liker å være senter for alles oppmerksomhet?

 

Metall-elementet er høstens bevegelse, og er bevegelsen inn og ned, å finne tilbake til essensen. Det gir kvalitet, verdi og selvverd. Her finner vi kontakten med vår innerste natur, en kilde til dyp inspirasjon. Samtidig ligger her tapsfølelsen som følge av å ha mistet denne kontakten. Metall-elementet gir evnen til å legge bort det uvesentlige. På et indre plan er det bevisstgjøringen av gamle vanemønstre som har gått ut på dato, slik at de kan gi slipp, noe som gir rom for en inspirasjon som kommer fra noe dypere. Når vi gjenkjenner kjernen i noe, får vi tak på det som er av virkelig, evig verdi.

Hender det møter visse mennesker gir deg følelsen av å ikke være bra nok, at her må du skjerpe kvaliteten?

metall-elementet.jpg
 
winter2.jpg

Vann-elementet er vinterens energi. Det representerer vår Grunn-natur, som er bærer av menneskets iboende muligheter. Her har alt har sitt opphav, og finner sin avslutning. Vann-elementet gir oss evnen til å hvile, til å samle krefter, på samme måte som vinteren er hvilefasen i naturen. Gjennom det finner vi kraft, tilpasningsevne, og vilje til å gjennomføre det vi det vi har satt oss fore. Det gir også motet til å mestre utfordringer og å overleve. Å møte, gå gjennom frykt og overvinne den er å si ”jeg er redd, men jeg gjør det likevel”, fordi det kjennes Sant.

Kjenner du noen hvor det er vanskelig å vite hvor du har personen, som om du ikke får tak på vedkommende, litt skjult og udefinerbar?